Kontakt

MASEM s. r. o.

Súmračná 4, Bratislava 821 02
IČO: 46159568

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 72712/B

Telefón: +421 904 366 010
Email: info@livingnature.sk