Bezpečné balenie

Naše balenia sú vyrobené s rovnakou starostlivosťou ako ich obsah.

Príroda žije v rovnováhe a veci v nej sú navzájom prepojené. Používame rovnaký ucelený prístup vo všetkom, čo robíme. Obaly vyrábame rovnako starostlivo ako naše výrobky.

Naše unikátne navrhnuté balenia kombinujú uhličitan vápenatý (krieda) a polypropylén, a tak používame menej energie a plastov na ich výrobu. Postarali sme sa o to, aby boli fľašky a ich uzávery vyrábané z rovnakého materiálu, a preto sa ešte ľahšie recyklujú. Sú tiež špeciálne navrhnuté tak, aby chránili obsah pred vonkajšími vplyvmi a bránili jeho kontaktu so vzduchom.

Fľašky sú bez pridaného bisfenolu-A (BPA) a ftalátov, zatiaľ čo náš papier, kartóny a tlačiarenské farby neobsahujú dioxín a elementárny chlór.
Balenia Living Nature spĺňajú aj najprísnejšie ekologické normy EU (2002/72/EC EU štandard).